...
Area
Subject
...
http://bit.ly/pintmaceio-dia1
Pint of Science online - dia 1, Maceió, Alagoas, Brasil
...
http://bit.ly/pintmaceio-dia2
Pint of Science online - dia 2, Maceió, Alagoas, Brasil
...
http://bit.ly/pintmaceio-dia3
Pint of Science online - dia 3, Maceió, Alagoas, Brasil
7976 Pint of Science Maceió - 08/09/2020 https://pintofscience.com.br/event/pint-of-science-maceio-08092020 2020-09-08 09-08 08 set 2020 https://pintofscience.com.br/assets/Events-Subsite-13/2020/corona2__FocusFillWzMzMCwyNTAsIngiLDld.png 69 Corpo e Saúde corpo https://pintofscience.com.br/assets/Topics-Subsite-13/topic-body-white__ScaleHeightWzMwXQ.png 3367 Maceió ["south"] Pint of Science online - dia 1, Maceió, Alagoas, Brasil 1 1 1 Esgotado Eventos anteriores
7977 Pint of Science Maceió - 09/09/2020 https://pintofscience.com.br/event/pint-of-science-alagoas-online-1 2020-09-09 09-09 09 set 2020 https://pintofscience.com.br/assets/Events-Subsite-13/2020/Atom__FocusFillWzMzMCwyNTAsIngiLDM1XQ.jpg 60 Tecnologia e Inovação tec https://pintofscience.com.br/assets/Topics-Subsite-13/topic-tech-white__ScaleHeightWzMwXQ.png 3512 Maceió ["south","central"] Pint of Science online - dia 2, Maceió, Alagoas, Brasil 0 1 1 Esgotado Eventos anteriores
7978 Pint of Science Maceió - 10/09/2020 https://pintofscience.com.br/event/pint-of-science-alagoas-online-2 2020-09-10 09-10 10 set 2020 https://pintofscience.com.br/assets/Events-Subsite-13/2020/news-5238315_640__FocusFillWzMzMCwyNTAsIngiLDIyXQ.jpg 71 Civilização e Sociedade sociedade https://pintofscience.com.br/assets/Topics-Subsite-13/topic-society-white__ScaleHeightWzMwXQ.png 3513 Maceió ["south","central"] Pint of Science online - dia 3, Maceió, Alagoas, Brasil 0 1 1 Esgotado Eventos anteriores